"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15 + 16           Năm 2016 Ngày 30 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
25-03-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 03
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
07-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều. 14
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
15-03-2016 Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 21
16-03-2016 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Nông trường Sông Hậu thuê của Nhà nước và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng để xây dựng các công trình thuộc Đề án Bảo tồn chợ nổi Cái Răng tại phường Lê Bình, quận Cái Răng. 25
17-03-2016 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng Viettel Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 27
21-03-2016 Quyết định số 710/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 72
22-03-2016 Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Thốt Nốt. 73
21-03-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ. 81
21-03-2016 Kế hoạch số 34/KH-UBND tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016. 85
32,248,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner