"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17 + 18           Năm 2016 Ngày 05 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
01-04-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
22-03-2016 Quyết định số 732/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Thạnh. 05
22-03-2016 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cái Răng. 13
22-03-2016 Quyết định số 734QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Thủy. 23
22-03-2016 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ô Môn. 30
22-03-2016 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Ninh Kiều. 37
22-03-2016 Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cờ Đỏ. 44
23-03-2016 Quyết định số 747/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. 52
23-03-2016 Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 8C, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 72
25-03-2016 Quyết định số 788/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phong Điền. 79
30-03-2016 Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ. 87
32,248,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner