"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 65 + 66           Năm 2016 Ngày 30 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
24-05-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
06-05-2016 Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. 12
09-05-2016 Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 28
13-05-2016 Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 30
17-05-2016 Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thới Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 38
17-05-2016 Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 71
17-05-2016 Quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 73
20-05-2016 Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Bệnh viện Lao và bệnh phổi thành phố quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy để đầu tư xây dựng Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên và Nhà văn hóa thiếu nhi quận Bình Thủy. 75
23-05-2016 Kế hoạch số 64/KH-UBND thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2016 và dịp tết Nguyên đán năm 2017. 77
32,254,197 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner