"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 77 + 78           Năm 2016 Ngày 15 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
13-06-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. 03
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
10-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ô Môn. 05
10-06-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn. 10
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-06-2016 Quyết định số 1860/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cái Sơn - Hàng Bàng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 16
02-06-2016 Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất quy hoạch xây dựng công trình Nâng cấp bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 19
03-06-2016 Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ quản lý và giao đất cho Chi cục Quản lý thị trường để xây dựng Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 9 tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. 21
06-06-2016 Quyết định số 1897/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ thành phố. 24
09-06-2016 Quyết định số 1948/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo quản lý tại Phường Châu Văn Liêm và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Ô Môn quản lý để lập thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ giáo viên. 35
09-06-2016 Quyết định số 1955/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 38
10-06-2016 Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ thuê và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng quản lý để đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng Chợ số 10 tại phường Ba Láng, quận Cái Răng. 78
10-06-2016 Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 quản lý tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng để xây dựng khu hành chính phường Phú Thứ. 80
10-06-2016 Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc giao đất cho Hội nhánh Tin Lành Base trực thuộc Chi hội Tin Lành Phong Điền để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 83
13-06-2016 Quyết định số 1985/QĐ-UBND về việc giao đất cho Cơ quan Thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Đài Tiếng nói Việt Nam để xây dựng Trụ sở Cơ quan tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 85
32,248,859 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner