"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 79 + 80           Năm 2016 Ngày 30 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
10-06-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-06-2016 Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc giao đất phi nông nghiệp cho Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ để quản lý tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. 29
16-06-2016 Quyết định số 2039/QĐ-UBND về việc giao đất cho Họ đạo Trà Nóc quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở tôn giáo tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. 32
20-06-2016 Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch mở rộng và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bình Thủy (kho 301), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 35
20-06-2016 Quyết định số 2056/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. 42
24-06-2016 Quyết định số 2116/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt dự án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. 49
15-06-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 80
16-06-2016 Kế hoạch số 80/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2016 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 82
32,248,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner