"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 85 + 86           Năm 2016 Ngày 18 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-07-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. 03
12-07-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND quy định về phân cấp, trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn. 10
13-07-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 15
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
04-07-2016 Quyết định số 2172/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Đăng Công báo từ số 83 + 84 đến số 85 + 86). 27
11-07-2016 Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thuê của nhà nước và giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 51
12-07-2016 Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2016 - 2021. 53
12-07-2016 Quyết định số 2222/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021. 54
12-07-2016 Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021. 55
12-07-2016 Quyết định số 2224/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn nhiệm kỳ 2016 - 2021. 56
12-07-2016 Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2016 - 2021. 57
12-07-2016 Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 58
13-07-2016 Quyết định số 2231/QĐ-UBND về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 59
14-07-2016 Quyết định số 2258/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng nhiệm kỳ 2016 - 2021. 63
14-07-2016 Quyết định số 2260/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 64
28-06-2016 Kế hoạch số 83/KH-UBND hành động về phát triển bền vững thành phố Cần Thơ năm 2016. 65
32,248,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner