"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 97 + 98           Năm 2016 Ngày 18 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
11-08-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-08-2016 Quyết định số 2521/QĐ-UBND về quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng Khu tái định cư sau Trường Dân tộc nội trú quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 15
09-08-2016 Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Trường Long 2 để đầu tư xây dựng mở rộng Trường tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. 19
11-08-2016 Quyết định số 2558/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 22
12-08-2016 Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 55
12-08-2016 Quyết định số 2581/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố. 57
15-08-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII. 59
09-08-2016 Kế hoạch số 94/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. 62
11-08-2016 Kế hoạch số 95/KH-UBND thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2021. 70
11-08-2016 Kế hoạch số 96/KH-UBND tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 76
16-08-2016 Kế hoạch số 97/KH-UBND tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2016. 82
32,248,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner