"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 101 + 102           Năm 2016 Ngày 12 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-09-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
23-08-2016 Quyết định số 2699/QĐ-UBND thành lập đường dây nóng của Ủy ban nhân dân thành phố và Quy định tạm thời về quản lý, hoạt động đường dây nóng trong tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của doanh nghiệp và nhà đầu tư. 05
24-08-2016 Quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 11
24-08-2016 Quyết định số 2704/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 12
26-08-2016 Quyết định số 2735/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 32
31-08-2016 Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Công ty Thương nghiệp tổng hợp Thốt Nốt (nay là Công ty Cổ phần Gentraco) sử dụng tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt và giao cho Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt quản lý. 62
01-09-2016 Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 64
01-09-2016 Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai. 65
09-09-2016 Quyết định số 2814/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 72
25-08-2016 Kế hoạch số 100/KH-UBND tổ chức giữ trẻ em mùa lũ năm 2016. 85
32,248,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner