"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 109 + 110           Năm 2016 Ngày 30 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
22-11-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 03
22-11-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng. 04
23-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí. 06
24-11-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông. 08
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
07-11-2016 Quyết định số 3418/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 15
08-11-2016 Quyết định số 3441/QĐ-UBND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cơ sở giết mổ gia súc. 24
09-11-2016 Quyết định số 3444/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Mầm non Thạnh Hòa để quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. 28
09-11-2016 Quyết định số 3451/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 31
15-11-2016 Quyết định số 3495/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng quản lý tại Khu dân cư Hưng Phú I, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. 33
16-11-2016 Quyết định số 3498/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 36
22-11-2016 Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Cần Thơ. 38
22-11-2016 Quyết định số 3570/QĐ-UBND về việc giao đất cho Bệnh viện Phụ sản thành phố để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 41
22-11-2016 Quyết định số 3573/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố và Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. 44
25-11-2016 Quyết định số 3628/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 60
29-11-2016 Quyết định số 3672/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch thoát nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 66
21-11-2016 Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Cần Thơ. 84
32,248,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner