"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 111 + 112           Năm 2016 Ngày 16 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
15-12-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
28-11-2016 Quyết định số 3651/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. 04
08-12-2016 Quyết định số 3802/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân phường An Hội quản lý và giao đất cho Quận ủy Ninh Kiều để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 06
09-12-2016 Quyết định số 3812/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016 - 2020. 09
14-12-2016 Quyết định số 3886/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020. 18
15-12-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 35
28-11-2016 Kế hoạch số 130/KH-UBND thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị. 38
28-11-2016 Kế hoạch số 131/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020. 48
09-12-2016 Kế hoạch số 136/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017. 77
32,248,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner