"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2018 Ngày 10 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
21-12-2017 Quyết định số 3433/QĐ-UBND về việc bổ sung các địa điểm mở mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. 06
21-12-2017 Quyết định số 3435/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Cần Thơ. 16
25-12-2017 Quyết định số 3478/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh thất Bửu Thiện để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 77
28-12-2017 Quyết định số 3588/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 80
28-12-2017 Quyết định số 3593/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ. 91
29-12-2017 Quyết định số 3628/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng để lập thủ tục về đất đai cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy nước Hưng Phú. 92
32,238,034 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner