"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2018 Ngày 26 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
16-01-2018 Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 03
19-01-2018 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 06
22-01-2018 Quyết định số 185/QĐ-UBND ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết. 10
23-01-2018 Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 12
23-01-2018 Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện. 14
23-01-2018 Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 20
26-01-2018 Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung khoản 1, 4, 6, 7, 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 3283/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về dự án Khu đô thị mới 3,97ha Nguyễn Văn Cừ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đại Ngân làm chủ đầu tư. 23
09-01-2018 Kế hoạch số 04/KH-UBND tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. 25
15-01-2018 Kế hoạch số 12/KH-UBND triển khai thực hiện Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. 38
25-01-2018 Kế hoạch số 23/KH-UBND đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 49
26-01-2018 Kế hoạch số 24/KH-UBND thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 56
32,238,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner