"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 57 + 58           Năm 2018 Ngày 12 tháng 11 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
08-11-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng. 03
08-11-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước. 08
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
25-10-2018 Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 15
29-10-2018 Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp Y Dược Mekong, thành phố Cần Thơ thành Trường Trung cấp Mekong. 17
30-10-2018 Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Cái Răng để bố trí tái định cư. 19
30-10-2018 Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 27
05-11-2018 Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2006 và Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư lô số 14B thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ. 35
05-11-2018 Quyết định số 2863/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 37
06-11-2018 Quyết định số 2866/QĐ-UBND về việc thu hồi 5% quỹ đất (đợt 2) của Dự án Khu dân cư Phú An (lô số 20), phường Phú Thứ, quận Cái Răng do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 đầu tư và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. 54
06-11-2018 Quyết định số 2867/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh thất Phước Ân để quản lý, sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. 57
06-11-2018 Quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trung tâm Dạy nghề lái xe cơ giới đường bộ Cần Thơ thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Cần Thơ trực thuộc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ. 60
07-11-2018 Quyết định số 2881/QĐ-UBND về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Cần Thơ để đầu tư xây dựng dự án Khu tái định cư Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 62
08-11-2018 Quyết định số 2901/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3552/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc thu hồi đất do Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Châu quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt để thực hiện bố trí tái định cư. 66
09-11-2018 Quyết định số 2907/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018. 75
09-11-2018 Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường Mầm non thị trấn Thới Lai và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai quản lý, sử dụng tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. 80
32,238,028 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner