"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 63 + 64           Năm 2021 Ngày 09 tháng 9 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
27-08-2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. 02
27-08-2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương dừng thực hiện và kết thúc các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 nhưng không triển khai. 11
27-08-2021 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B. 14
27-08-2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ. 31
27-08-2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 59
32,288,228 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner