"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 77 + 78           Năm 2021 Ngày 22 tháng 10 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
15-10-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND về việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022. 03
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
15-10-2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 917 và dự án Đường tỉnh 918 (giai đoạn 2). 05
15-10-2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ nguồn vốn ngân sách địa phương chưa phân bổ. 14
15-10-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 20
Ủy ban nhân dân thành phố
08-10-2021 Quyết định số 2550/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 22
08-10-2021 Quyết định số 2552/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 25
11-10-2021 Quyết định số 2563/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 51
13-10-2021 Quyết định số 2613/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính phường Tân An, quận Ninh Kiều sau sắp xếp theo Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 54
13-10-2021 Quyết định số 2619/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 56
15-10-2021 Quyết định số 2636/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 59
14-10-2021 Kế hoạch số 210/KH-UBND duy trì hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 61
32,288,190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner