"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 95 + 96           Năm 2021 Ngày 24 tháng 12 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
08-12-2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. 03
08-12-2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2020. 16
08-12-2021 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn Vàm Xáng - Ba Láng. 51
08-12-2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Trục đường hẻm 91 (đoạn Long Tuyền - đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ). 53
08-12-2021 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ. 58
08-12-2021 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 61
08-12-2021 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 67
08-12-2021 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 76
32,288,178 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner