"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 99 + 100           Năm 2021 Ngày 29 tháng 12 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
08-12-2021 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 của thành phố Cần Thơ. 03
08-12-2021 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2022. 11
08-12-2021 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022. 20
08-12-2021 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động. 34
08-12-2021 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. 37
08-12-2021 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Cần Thơ được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. 43
08-12-2021 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 50
08-12-2021 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 57
32,288,262 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner