"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2021 Ngày 25 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
18-03-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông. 03
18-03-2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 05
18-03-2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 07
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
12-03-2021 Quyết định số 551/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 09
17-03-2021 Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố. 12
17-03-2021 Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 21
17-03-2021 Quyết định số 604/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. 25
18-03-2021 Quyết định số 608/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. 28
11-03-2021 Kế hoạch số 53/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 39
11-03-2021 Kế hoạch số 54/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 47
12-03-2021 Kế hoạch số 56/KH-UBND nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025. 52
16-03-2021 Kế hoạch số 58/KH-UBND thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030. 63
17-03-2021 Kế hoạch số 61/KH-UBND xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030, giai đoạn 2021 - 2025. 73
32,238,019 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner