"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2021 Ngày 27 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
12-05-2021 Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cái Răng. 03
12-05-2021 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Thốt Nốt. 08
12-05-2021 Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thới Lai. 17
14-05-2021 Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Thạnh. 25
14-05-2021 Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ninh Kiều. 32
17-05-2021 Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 41
18-05-2021 Quyết định số 1053/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ; Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện. 43
17-05-2021 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 47
11-05-2021 Kế hoạch số 105/KH-UBND tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 53
32,238,067 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner