"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33 + 34           Năm 2021 Ngày 04 tháng 6 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
20-05-2021 Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thủy. 02
21-05-2021 Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 13
21-05-2021 Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 19
21-05-2021 Kế hoạch số 109/KH-UBND phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. 22
21-05-2021 Kế hoạch số 110/KH-UBND phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. 42
32,288,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner