"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2007 Ngày 05 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
26-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 04
31-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức thi đua và Xét khen thưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 07
24-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007. 40
30-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007. 48
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
24-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. 52
24-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, triển khai thực hiện các Quyết định hành chính. 58
24-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND v/v củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải trên địa bàn quận Ô Môn. 65
Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt
02-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND v/v tăng cường quản lý việc chuyển mục đích sử dụng và chuyển loại đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác, loại đất khác. 69
02-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND v/v xây dựng lực lượng quân sự thường trực tại các xã, thị trấn. 73
18-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối, an toàn các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. 77
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh
29-04-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007. 79
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
25-01-2007 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư Phú An (lô số 19) thuộc khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ do Công ty Phát triển và kinh doanh nhà đầu tư theo quy hoạch. 83
25-01-2007 Quyết định số 156/QĐ-UBND v/v điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3370/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) V/v thu hồi và giao đất cho Sở Y tế sử dụng để xây dựng Trung tâm Huyết học Truyền máu khu vực tỉnh Cần Thơ. 85
25-01-2007 Quyết định số 158/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 87
25-01-2007 Quyết định số 159/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để đầu tư xây dựng mở rộng Chợ và Khu dân cư Chợ số 2, do Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Nguyên đầu tư tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 89
25-01-2007 Quyết định số 181/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa quận Ô Môn - giai đoạn I. 92
31-01-2007 Quyết định số 211/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố để đầu tư xây dựng công trình tuyến Quốc lộ 91B, đoạn thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều (Km 2+000 - Km 2+591) và phường Phước Thới, quận Ô Môn (Km 13 + 271,02 - Km 15 + 793,37), thành phố Cần Thơ. 106
31-01-2007 Quyết định số 234/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Sở Giao thông Công chính đầu tư xây dựng công trình đường 934 (Tuyến Rạch Chôm - Thới An - Quốc lộ 91A), thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 109
01-02-2007 Quyết định số 247/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2007. 113
32,255,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner