"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15 + 16           Năm 2007 Ngày 25 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
07-03-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 248/2004/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích. 03
07-03-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. 05
13-03-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 20
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-03-2007 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học, công nghệ năm 2007. 42
08-03-2007 Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư lắp đặt hệ thống thùng rác ép kín và xây dựng điểm trung chuyển rác tại hẻm 190, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 57
08-03-2007 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào Tổng kho Petro Mekong và Nhà máy Xử lý nước thải (giai đoạn 1). 62
08-03-2007 Quyết định số 577/QĐ-UBND v/v chia tách ấp và công nhận tổng số ấp thuộc xã Thạnh Mỹ, xã Thạnh Quới và thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh, Thạnh thành phố Cần Thơ. 66
09-03-2007 Quyết định số 578/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 70
14-03-2007 Quyết định số 587/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 81
16-03-2007 Quyết định số 635/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh sách và diện tích giao nền tái định cư dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1, giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (địa bàn thành phố Cần Thơ) thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 87
14-03-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 93
16-03-2007 Công văn số 1112/UBND-LT v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 99
32,254,924 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner