"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2007 Ngày 25 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
26-12-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - LĐTB&XH quận Bình Thủy. 04
23-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy. 18
05-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục quận Bình Thủy. 22
21-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 27
29-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy. 31
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
03-04-2000 Quyết định số 803/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Chi cục Thuế quận Ninh Kiều sử dụng xây dựng Trụ sở làm việc Đội thuế phường An Bình và Đội thuế phường An Hòa. 38
03-04-2007 Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng Trung tâm Văn hóa quận Ô Môn - giai đoạn 1 tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 42
05-04-2007 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Nhà máy Dầu Thực vật Cái Lân thuộc khu Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ (giai đoạn 3). 45
05-04-2007 Quyết định số 818/QĐ-UBND v/v thu hồi đất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ngân Thuận và giao cho Công an thành phố xây dựng Trụ sở Công an quận Bình Thủy. 48
09-04-2007 Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 51
09-04-2007 Quyết định số 854/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 54
10-04-2007 Quyết định số 867/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường). 57
11-04-2007 Quyết định số 871/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh mục dự án Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư năm 2007 được giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. 65
11-04-2007 Quyết định số 872/QĐ-UBND v/v hủy Quyết định số 3232/QĐ-CT.UB ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) V/v giao nhiệm vụ thẩm định và phê duyệt dự toán đối với dự án mua sắm trang thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 88
06-04-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo thành phố. 90
05-04-2007 Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc triển khai các Luật có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2007. 93
02-04-2007 Công văn số 1432/UBND-TH v/v chấp hành Quy chế làm việc của UBND thành phố. 102
32,254,834 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner