"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2007 Ngày 30 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
13-06-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND quận thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 05
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-06-2007 Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Khu tái định cư ấp Long Thạnh 2, thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 13
14-06-2007 Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy - đợt 3. 16
14-06-2007 Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy - đợt 2. 21
14-06-2007 Quyết định số 1433/QĐ-UBND v/v thành lập Phòng Tin học trực thuộc Sở Tài chính. 27
18-06-2007 Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Hướng Dương đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005. 29
18-06-2007 Quyết định số 1440/QĐ-UBND về việc xếp hạng Thư viện thành phố trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin. 30
18-06-2007 Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 176/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ quảng cáo, đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 32
18-06-2007 Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 01năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hãng phim Truyền hình, đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 34
18-06-2007 Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc hủy các văn bản có liên quan đến dự án khu tái định cư lô số 7B tại Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thịnh đầu tư. 36
19-06-2007 Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt nhiệm kỳ 2004 - 2009. 38
19-06-2007 Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án đường Nam sông Hậu trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (đợt 1). 39
19-06-2007 Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trung tâm Hội nghị thành phố Cần Thơ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 45
20-06-2007 Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời tự tìm nơi ở mới dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn - Nhà máy Ô Môn 4. 48
20-06-2007 Quyết định số 1477/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ đất công trình xây dựng các cầu trên đường tỉnh 923 (đoạn Quốc lộ 1 - Phong Điền), thành phố Cần Thơ. 52
20-06-2007 Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao nhà số 25 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cho Công an thành phố quản lý, sử dụng. 57
20-06-2007 Quyết định số 1480/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 2, Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về quy hoạch đất xây dựng khu tái định cư đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, thành phố Cần Thơ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. 59
20-06-2007 Quyết định số 1484/QĐ-UBND về việc điều chỉnh địa danh, tên đồ án và tên chủ đầu tư thực hiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 61
21-06-2007 Quyết định số 1488/QĐ-UBND về việc Chi nhánh Công ty Thăng Long tại thành phố Cần Thơ thuộc Tổng Cục Hậu cần - Bộ Công an thuê đất để sử dụng xây dựng trụ sở cơ quan. 63
21-06-2007 Quyết định số 1489/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng Khu tái định cư đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 66
21-06-2007 Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 1917/QĐ-UB ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 7B (22,87ha) thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, thành phố Cần Thơ (nay là quận Cái Răng). 72
21-06-2007 Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 1419/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ trước đây về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư (15ha) đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ (nay là quận Cái Răng). 74
21-06-2007 Quyết định số 1493/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 3522/QĐ-UB ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư lô số III thuộc quy hoạch khu dân cư dọc đường dẫn cầu Cần Thơ (đoạn Cái Nai đến Bãi rác), quận Cái Răng. 76
21-06-2007 Quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 942/QĐ-UB ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Chợ đầu mối kinh doanh nông sản Cần Thơ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 78
21-06-2007 Quyết định số 1495/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trung tâm Bưu chính Viễn thông quân đội tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 80
21-06-2007 Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm cảnh sát giao thông tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 83
21-06-2007 Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm cảnh sát giao thông tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 86
21-06-2007 Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá cuối cùng gói thầu: Tư vấn lập đánh giá tác động môi trường (EIA), lập kế hoạch quản lý môi trường (EMP) và kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho hạng mục 1 và 2 - giai đoạn II, dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ (ký hiệu: TAP8c). 89
22-06-2007 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Xuân Khánh 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. 91
22-06-2007 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 10 Điều 1 Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn. 96
14-06-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc" trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 98
19-06-2007 Kế hoạch số 18/KH-UBND thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 102
32,270,087 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner