"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 55 + 56           Năm 2007 Ngày 30 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
31-08-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về Bãi bỏ một số nội dung tại Phụ lục 2, 3 ban hành theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ chi sự nghiệp; bãi bỏ Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố; quy định mức phụ cấp lưu trú và chi hội nghị. 04
27-08-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND v/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 07
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
06-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND v/v chia tách, thành lập và đổi tên mới khu vực thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 12
16-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 15
29-08-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thủy. 20
Ủy ban nhân dân quận Cái Răng
26-06-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận Cái Răng. 25
20-07-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Cái Răng. 32
06-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 59
06-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình hành động của UBND quận Cái Răng thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 74
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
24-08-2007 Quyết định số 1965/QĐ-UBND v/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ tái định cư phân tán 05 hộ (đợt 1) tại mố P5 cầu Cái Răng bị ảnh hưởng bởi dự án khôi phục các cầu trên Quốc lộ 1 (địa bàn thành phố Cần Thơ) thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 82
29-08-2007 Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Bệnh viện ngoại sản Miền Tây tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 85
29-08-2007 Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 88
29-08-2007 Quyết định số 1982/QĐ-UBND v/v thu hồi quyết định cho các doanh nghiệp thuê đất trong khu Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 91
31-08-2007 Quyết định số 1987/QĐ-UBND v/v thành lập ấp và công nhận tổng số ấp thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ. 93
31-08-2007 Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí giao nền tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ, đợt 2 - giai đoạn 1. 96
31-08-2007 Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Du sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo. 101
31-08-2007 Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới Bình 1 để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo. 105
31-08-2007 Quyết định số 2006/QĐ-UBND v/v thu hồi đất do Trung tâm Thông tin, Dịch vụ, Tài chính công quản lý và giao cho Học viện Chính trị khu vực IV để đầu tư xây dựng trụ sở Học viện Chính trị. 108
31-08-2007 Quyết định số 2008/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần Bao bì PP Cần Thơ và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác theo quy hoạch. 112
04-09-2007 Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời hệ thống điện trung hạ thế tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn. 115
04-09-2007 Quyết định số 2012/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công an thành phố Cần Thơ sử dụng để xây dựng Trụ sở Công an phường Cái Khế. 117
32,269,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner