"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29 + 30           Năm 2015 Ngày 30 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
21-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố. 03
Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền
12-12-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phong Điền. 09
12-12-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc thông qua "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". 29
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
20-01-2015 Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm Hội nghị thành phố Cần Thơ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 56
20-01-2015 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Vĩnh Thạnh. 59
22-01-2015 Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành. 69
26-01-2015 Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư cho 33 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị thành phố Cần Thơ. 81
15-01-2015 Kế hoạch số 04/KH-UBND triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 85
32,325,649 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner