"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2015 Ngày 05 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
10-02-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước. 03
25-02-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 40
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-02-2015 Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thới Lai. 53
14-02-2015 Quyết định số 608/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 63
02-03-2015 Quyết định số 645/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp thành phố Cần Thơ năm 2015. 71
02-03-2015 Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quy định cơ chế đầu tư xây dựng các khu tái định cư không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 78
03-03-2015 Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú 1, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Phú và phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (Trung tâm Thương mại phức hợp - Cần Thơ Center - 3,29ha). 80
13-02-2015 Công văn số 756/UBND-NCPC v/v đính chính Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố. 87
32,325,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner