"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2015 Ngày 10 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
05-03-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi. 02
06-03-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND quy định mức thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 32
06-03-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ. 35
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-02-2015 Công văn số 766/UBND-VX về việc đính chính Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố. 87
32,239,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner