"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 119 + 120           Năm 2015 Ngày 25 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
12-11-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
12-11-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 04
12-11-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 05
12-11-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 06
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
09-11-2015 Quyết định số 3327/QĐ-UBND ban hành Quy chế hướng dẫn việc đón, tiếp và quản lý khách nước ngoài đến làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 07
11-11-2015 Quyết định số 3349/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 36
11-11-2015 Quyết định số 3359/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Hưng Phú I (Cụm A) phường Tân Phú thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 39
12-11-2015 Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà vườn cồn Khương tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 45
16-11-2015 Quyết định số 3412/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. 51
16-11-2015 Quyết định số 3418/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Trương Định để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại phường Thới An, quận Ô Môn. 60
16-11-2015 Quyết định số 3419/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường An Nghiệp để đầu tư xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. 62
18-11-2015 Quyết định số 3460/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 64
18-11-2015 Quyết định số 3462/QĐ-UBND về việc thu hồi phần đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều quản lý để đầu tư xây dựng Nhà Thông tin khu vực 4, phường An Lạc, quận Ninh Kiều. 66
18-11-2015 Quyết định số 3468/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư và diện tích quy hoạch đất xây dựng Khu dân cư phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. 69
20-11-2015 Quyết định số 3473/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 72
32,325,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner