"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 135 + 136           Năm 2015 Ngày 24 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
15-12-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. 02
15-12-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. 11
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
08-12-2015 Quyết định số 3641/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 23
11-12-2015 Quyết định số 3736/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều để quản lý, sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan tại phường An Cư, quận Ninh Kiều. 86
32,239,832 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner