"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2013 Ngày 15 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
02-04-2013 Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điểm d, Khoản 7, Điều 1 Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hưng Phú I (lô số 3A), Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Phú và Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 03
03-04-2013 Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thuê đối với Công ty TNHH Một thành viên Nông súc sản xuất nhập khẩu Cần Thơ (CATACO) tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova để đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu (giai đoạn 1). 05
03-04-2013 Quyết định số 883/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước các cấp trong thành phố về thực hiện cải cách hành chính. 09
05-04-2013 Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ. 19
05-04-2013 Quyết định số 1228/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ. 45
09-04-2013 Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc tiếp nhận 5% diện tích đất ở (đợt 2) của Dự án Khu dân cư lô số 3C do Công ty Cổ phần Đầu tư Miền Nam đầu tư và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (thuộc quỹ đất 10% mà Nhà đầu tư bàn giao cho Nhà nước quản lý). 65
09-04-2013 Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do các tổ chức kinh tế, cơ sở tôn giáo sử dụng bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư Năng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1) trên địa bàn quận Cái Răng. 68
09-04-2013 Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung địa giới hành chính nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố. 76
05-04-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 79
05-04-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố. 82
32,239,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner