"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 71 + 72           Năm 2013 Ngày 20 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
09-08-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 04
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
09-08-2013 Quyết định số 2477/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Hòa 1 tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. 12
09-08-2013 Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Hòa tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. 16
09-08-2013 Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thới Thuận tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. 19
09-08-2013 Quyết định số 2481/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thới Thuận 1 tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. 22
09-08-2013 Quyết định số 2482/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Hưng (điểm xẻo lát) tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. 25
12-08-2013 Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Công Thương sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan tại phường An Phú, quận Ninh Kiều. 28
12-08-2013 Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân phường Tân An sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 31
12-08-2013 Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Họ đạo Cái Răng quản lý tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 37
12-08-2013 Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp thoát nước Cần Thơ thuê đất để xây dựng nhà máy nước Rạch Chuối tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 40
14-08-2013 Quyết định số 2545/QĐ-UBND về việc Công ty liên doanh sản xuất chế biến và xuất khẩu gạo thuê mặt nước để phục vụ hoạt động kinh doanh. 43
14-08-2013 Quyết định số 2546/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 46
14-08-2013 Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc giao đất cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 49
14-08-2013 Quyết định số 2548/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Tiểu học Tây Đô sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục đào tạo tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. 52
14-08-2013 Quyết định số 2549/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích giao đất cho Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại Điều 1 Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 của Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ. 55
14-08-2013 Quyết định số 2550/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 58
14-08-2013 Quyết định số 2551/QĐ-UBND về việc Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Cần Thơ thuê mặt nước chuyên dùng để hoạt động kinh doanh tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. 61
14-08-2013 Quyết định số 2552/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần đầu tư - địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ để đầu tư xây dựng dự án Khu tái định cư tại phường Thường Thạnh (giai đoạn 1), quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 64
14-08-2013 Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2011 và Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 68
14-08-2013 Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủ công Mỹ nghệ Meko thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh tại số 84 đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. 70
14-08-2013 Quyết định số 2555/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Trường Tây tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền. 72
14-08-2013 Quyết định số 2556/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. 75
14-08-2013 Quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 78
14-08-2013 Quyết định số 2558/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm y tế phường Tân An tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. 81
14-08-2013 Quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Điền tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 84
32,325,502 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner