Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
9 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 18-01
7 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 18-01
5 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 20-01
1 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 20-01
1 văn bản
 
Số 101 + 102  ngày 12-10
12 văn bản
 
Số 103 + 104  ngày 16-10
1 văn bản
 
Số 105 + 106  ngày 18-10
12 văn bản
 
Số 107 + 108  ngày 10-11
6 văn bản
 
Số 109 + 110  ngày 22-11
9 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 24-01
6 văn bản
 
Số 111 + 112  ngày 12-12
7 văn bản
 
Số 113 + 114  ngày 20-12
7 văn bản
 
Số 115 + 116  ngày 22-12
4 văn bản
 
Số 117 + 118  ngày 22-12
5 văn bản
 
Số 121 + 122  ngày 27-12
3 văn bản
 
Số 123  ngày 31-12
1 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 06-02
6 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 10-02
3 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 24-02
6 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 28-02
3 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 08-3
1 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 08-3
1 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 08-3
1 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 08-3
1 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 15-3
5 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 28-3
8 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 07-4
12 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 20-4
12 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 05-5
10 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 24-5
1 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 24-5
8 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 02-6
10 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 15-6
14 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 28-6
1 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 28-6
1 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 30-6
1 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 05-7
8 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 10-7
1 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 18-7
1 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 18-7
8 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 20-7
1 văn bản
 
Số 63 + 64  ngày 25-7
10 văn bản
 
Số 65 + 66  ngày 28-7
8 văn bản
 
Số 67 + 68  ngày 02-8
1 văn bản
 
Số 69 + 70  ngày 02-8
1 văn bản
 
Số 71 + 72  ngày 02-8
1 văn bản
 
Số 73 + 74  ngày 02-8
1 văn bản
 
Số 75 + 76  ngày 08-8
1 văn bản
 
Số 77 + 78  ngày 10-8
7 văn bản
 
Số 79 + 80  ngày 14-8
2 văn bản
 
Số 81 + 82  ngày 18-8
4 văn bản
 
Số 83 + 84  ngày 24-8
1 văn bản
 
Số 85 + 86  ngày 24-8
1 văn bản
 
Số 87 + 88  ngày 24-8
1 văn bản
 
Số 89 + 90  ngày 24-8
1 văn bản
 
Số 91 + 92  ngày 24-8
1 văn bản
 
Số 93 + 94  ngày 24-8
2 văn bản
 
Số 95 + 96  ngày 30-8
9 văn bản
 
Số 97 + 98  ngày 08-9
11 văn bản
 
Số 99 + 100  ngày 12-9
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

270 văn bản gồm 25 văn bản quy phạm pháp luật và 245 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2017
28 văn bản
 
Tháng 02-2017
18 văn bản
 
Tháng 3-2017
14 văn bản
 
Tháng 4-2017
24 văn bản
 
Tháng 5-2017
18 văn bản
 
Tháng 6-2017
26 văn bản
 
Tháng 7-2017
37 văn bản
 
Tháng 8-2017
26 văn bản
 
Tháng 9-2017
12 văn bản
 
Tháng 10-2017
25 văn bản
 
Tháng 11-2017
15 văn bản
 
Tháng 12-2017
27 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND thành phố
37 văn bản
 
UBND thành phố
232 văn bản
 
TTĐT
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
6 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
7 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
80 văn bản
 
Doanh nghiệp
2 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
3 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
1 văn bản
 
Hành chính
63 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
8 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
1 văn bản
 
Nhà ở
1 văn bản
 
Nội chính
15 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
10 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
34 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
12 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
1 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
4 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
9 văn bản
 
Tư pháp
6 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
3 văn bản
 
Y tế
2 văn bản
 
 
32,243,735 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner