"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Nhà ở  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Nhà ở:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2020 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
27-06-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi.
25-09-2018 Quyết định số 2417QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
23-04-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
16-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
02-08-2017 Quyết định số 1980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
02-08-2016 Quyết định số 2431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
29-02-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định khung giá chung về quản lý vận hành nhà chung cư.
10-07-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
22-06-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, không gian công cộng, diện tích phần sở hữu chung tại các chung cư.
05-03-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,250,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner