"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Lĩnh vực:  Khen thưởng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Khen thưởng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-04-2023 Kế hoạch số 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023”.
14-02-2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
09-12-2021 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua năm 2022.
05-08-2021 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV.
08-08-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thi đua, khen thưởng.
06-04-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
09-01-2018 Kế hoạch số 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.
15-08-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII.
13-01-2016 Kế hoạch số 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
32,317,585 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner